The Way to Pay! 

 

Hvordan danner du betalinger til banken?

 

Continia Payment Management hjælper allerede i dag mere end 4.000 organisationer med at håndtere alle deres udbetalinger - nemt, effektivt og sikkert. Mere end 100.000 daglige overførsler bliver hver eneste dag sendt fra Continia Payment Management og Microsoft Dynamics NAV til organisationernes banker.

 

Vi sørger for at kvalitetssikre alle informationer så betalingerne enkelt og problemfrit afleveres i henhold til bankernes og kreditorernes krav.

 

Uanset om du har en enkelt bankkonto og relativt få leverandører, eller du har flere banker og flere bankkonti med en bred portefølje af leverandører i både ind - og udland vil Continia Payment Management udgøre en stor forskel for din virksomhed. Løsningen vil både spare dig tid, eliminere fejl og opnå større sikkerhed omkring hele betalingsprocessen.


      

     
  
  

 

 

Godkend og send betalinger til banken i én og samme arbejdsgang

 

Glem alt om at skulle logge på netbanken med NemID og have filer fra banken liggende på et fællesdrev. Med den unikke direkte kommunikation i Continia Payment Management, som er en integreret del af modulet, får du en sikker forbindelse direkte til bankens online system.   

 

Med Continia Payment Management kan du sende betalinger direkte fra Microsoft Dynamics NAV til bankens online system via vores unikke direkte kommunikation. Betalinger godkendes og sendes til banken i én arbejdsgang, og du får statussvar retur med det samme, der indeholder kvittering for modtagelse af betaling.

 

Hvis der er fejl i en betaling slipper du for at logge ind og finde dem i bankens online system. Du kan se og rette fejlen direkte i Microsoft Dynamics NAV, og blot sende den afsted igen.

 

 

Højt sikkerhedsniveau giver øget tryghed

 

Den direkte kommunikation i Continia Payment Management betyder, at du kan hente valutakurser, indbetalingsfiler og kontoudtog fra banken samt indlæse bankkontoafstemningsfiler direkte fra Dynamics NAV - helt automatisk og uden at skulle gemme filerne lokalt først.  

 

Muligheden for at kommunikere direkte med banken er med til at øge sikkerheden i virksomheden, og samtidigt eliminere risikoen for fejl.

 

Du kan endvidere opsætte godkendelsesprocedurer for hver enkelte bruger, eksempelvis beløbsgrænser for godkendelse, eller antal godkendere som påkræves. Dermed opsætter du altså dit helt eget sikkerhedsniveau for de enkelte brugere.

 

 

Undgå dobbelt registreringsarbejde

 

Continia Payment Management minimerer risikoen for unødige dobbeltregistreringer og samtidigt risikoen for, at du skal indtaste et bilag både i udbetalingskladden og efterfølgende i bankens online system. Samtidigt udføres en omfattende validering og formatering af betalingerne automatisk, og alle krav til adviseringer og betalingsformater kontrolleres.

 

Løsningen leveres med færdige formater til alle betalingstyper til alle banker i Danmark samt til en lang række andre udenlandske så du er altid sikker på, at du kan lave en sikker overførsel uanset hvilken bank, du anvender.

 

 

Unik Validering

 

Den omfattende valideringsmotor og fejllog giver et højt niveau af kvalitetssikring, så du trygt kan sende dine betalinger til banken og samtidigt minimere risikoen for, at betalingerne fejler.

 

Den unikke validering omfatter både validering af de regler, der gælder for en bestemt betalingstype eller betalingsmetode men også de regler, der gælder for, hvorledes felterne formateres. Med denne meget grundige validering undgår du, at en betaling fejler når den først er sendt til banken.

 

 

Betalingsmetoder

 

En af de grundlæggende funktioner i Continia Payment Management er Betalingsmetoder, som definerer måden hvorpå en kreditor kan betales. Continia vedligeholder og supporterer i dag mere end 170 betalingsmetoder, og alle de betalingsmetoder som de danske banker tilbyder er understøttede.

 

 

Bankformater

 

For at kunne sende betalinger til din bank, skal Microsoft Dynamics NAV kunne danne en fil med betalinger i det nøjagtige format, som banken kræver. Med Continia Payment Management er du fuldt dækket ind hvad angår en lang række bankformater.

 

 

Unik Payment Reference (UPR)

 

Unique Payment Reference er et koncept, der udelukkende er implementeret i Continias produkter.Alle betalingsposter påføres altid en unik betalingsreference (UPR – Unique Payment Reference) når du anvender Continia Payment Management. Betalingsreferencen følger betalingen hele vejen gennem systemet, fra du danner en betaling til den modtages igen på det elektroniske kontoudtog fra banken, hvor posteringen skal afstemmes. UPR sikrer dermed helt automatisk et 100% udligningsmatch på alle betalingsposter.

 

 

Derfor er Continia Payment Management en god investering for din virksomhed;

 

 • Continia Payment Management danner et betalingsforslag i udbetalingskladden så fakturaer betales ved forfald, og tager i øvrigt højde for samt udnytter de parametre som er valgt under kladdens opsætning, eksempelvis prioriteringsbeløb per konto, samlebetaling per kreditor eller max beløb per modkonto.

 • Samlebetalinger kan sammenlægge flere betalinger til samme kreditor. Det kan blandt andet være en fordel i relation til bankens gebyrer på de enkelte betalinger. Samtidigt med at posterne lægges sammen dannes en advisering der dokumenterer til kreditor, hvad der er samlet, altså hvilke fakturaer og kreditnotaer betalingen dækker over.

 • Kan det betale sig at udnytte kontantrabatten? Til at hjælpe med at beregne rentabiliteten kan en intern rentesats sættes op per bankkonto. Hvis virksomheden mister mere (eller skal betale mere) i rente ved at trække på bankkontoen, i modsætning til det den kan tjene ved at betale sine kreditorer og opnå kontantrabat, vil modulet automatisk vælge om den skal bruge kontantrabatdatoen eller ej.

 • På alle bankkonti kan der opsættes prokura forhold, der fortæller hvem der kan godkende betalingerne og eventuelt i hvilken rækkefølge. Historik og status for de enkelte betalinger i betalingsoversigten indikerer hvor langt i prokura proceduren betalingen er nået.

 • Continia Payment Management giver endvidere mulighed for at afstemme bankkonti helt automatisk. Det kræver blot, at banken kan levere et kontoudtog i elektronisk form. Dette kontoudtog indlæses i Continia Payment Management, der finder de tilsvarende bankposter – eller danner forslag, hvis der er flere udligningsmuligheder. Endvidere opretter modulet automatisk forslag til modposter som eksempelvis ikke- bogførte indbetalinger og renter.

 • Har du flere kreditorer, der benytter samme betalingsmetode, er det enklere at benytte sig af en Kreditor betalingsgruppe, hvor du kan definere fælles betalingsoplysninger for kreditorer i samme betalingsgruppe. Du behøver ikke at indtaste de samme oplysninger flere gange, hvilket minimerer behovet for konstant vedligeholdelse.

 • Når du opretter en købsordre, købsfaktura eller en linje i købskladden, valideres betalingsoplysningerne automatisk, og samtidigt sikres det, at alle nødvendige oplysninger er til rådighed. Derved kan eventuelle manglende oplysninger påføres mens du stadig sidder med købsbilaget i hånden.

 • Continia Payment Management håndterer desuden alle typer udenlandske betalinger, herunder håndtering af valutakursaftale med banken samt hvem, der skal dække hvilke omkostninger ved overførsler af betalinger til udlandet.

 • Har du behov for at sende adviseringer manuelt kan du vælge at advisere dine kreditorer via e-mail eller brev. Du kan oprette forskellige adviseringsskabeloner, eksempelvis på forskellige sprog. Hver enkelt skabelon kan formateres med flettefelter for teksterne på mailen og på linjerne. 

 • Har du tilmeldt din virksomhed til MobilePay Payout kan du med Dynamics NAV og Continia Payment Management udbetale tilgodehavender til dine privatkunder direkte via MobilePay.

 • Når en debitor har indbetalt med et FIK/GIK-kort, kan du indlæse en fil med debitorindbetalinger i indbetalingskladden, som automatisk påfører udlignings-ID via betalingsidentifikationen så de er klar til bogføring.

 • Når bankerne, der understøttes af Continia Payment Management, kommer med nye eller opdaterede betalingsmetoder implementerer vi disse i Continia Payment Management og definerer valideringsregler der matcher. De nye betalingsmetoder og valideringer lægges herefter ud på vores online web service.

 

Kontakt os

 

Interesseret i at høre mere om vores produkter?

 

Send os din henvendelse via nedenstående formular, og du hører fra os hurtigst muligt. 

 

 

 
 
 
Indtast den viste kode: