The Way to Pay!

 

 

Hvordan oppretter du betalinger til banken?
 
Continia Payment Management hjelper allerede i dag mer enn 4000 organisasjoner med å håndtere alle utbetalingene deres – enkelt, effektivt og sikkert. Mer enn 100 000 daglige overføringer blir hver eneste dag sendt fra Continia Payment Management og Microsoft Dynamics NAV til organisasjonenes banker.
 
Vi sørger for å kvalitetssikre all informasjon slik at betalingene utføres enkelt og problemfritt i henhold til bankenes og kreditorenes krav.
 
Uansett om du har én enkelt bankkonto og relativt få leverandører, eller du har flere banker og flere bankkontoer med en bred portefølje av leverandører i både inn- og utland, vil Continia Payment Management utgjøre en stor forskjell for virksomheten din. Løsningen vil både spare deg tid, eliminere feil og oppnå større sikkerhet rundt hele betalingsprosessen.
 

 

      
  

Godkjenn og send betalinger til banken i én og samme arbeidsflyt

 

Glem alt om å måtte logge på nettbanken med BankID og ha filer fra banken liggende på en fellesdisk. Med den unike direkte kommunikasjonen i Continia Payment Management, som er en integrert del av modulen, får du en sikker forbindelse direkte til bankens nettsystem.   
 
Med Continia Payment Management kan du sende betalinger direkte fra Microsoft Dynamics NAV til bankens nettsystem via vår unike direkte kommunikasjon. Betalinger godkjennes og sendes til banken på én arbeidsflyt, og du får øyeblikkelig et statussvar med en kvittering for mottakelse av betalingen.
 
Hvis det er feil i en betaling, slipper du å logge inn og finne dem i bankens nettsystem. Du kan se og rette feilen direkte i Microsoft Dynamics NAV, og bare sende den ut igjen.
 

 

Høyt sikkerhetsnivå gir økt trygghet

 

Den direkte kommunikasjonen i Continia Payment Management lar deg hente valutakurser, innbetalingsfiler og kontoutskrifter fra banken samt mate inn bankkonto-avstemmingsfiler direkte fra Dynamics NAV – helt automatisk og uten å måtte lagre filene lokalt først.  
 
Muligheten for å kommunisere direkte med banken er med på å øke sikkerheten i virksomheten, samtidig som du eliminerer risikoen for feil.
 
Du kan også sette opp godkjenningsprosedyrer for hver enkelt bruker, f.eks. beløpsgrenser for godkjenning, eller antall godkjennere som kreves. Dermed setter du altså opp ditt helt eget sikkerhetsnivå for de enkelte brukerne.
 

 

Unngå dobbelt registreringsarbeid

 

Continia Payment Management minimerer risikoen for unødige dobbeltregistreringer og samtidig risikoen for at du må registrere et bilag både i utbetalingskladden og deretter i bankens nettsystem. Samtidig utføres en omfattende validering og formatering av betalingene automatisk, og alle krav til meldinger og betalingsformater blir kontrollert.
 
Løsningen leveres med ferdige formater til alle betalingstyper til alle banker i Danmark samt til en lang rekke andre utenlandske, slik at du alltid er alltid trygg på at du kan overføre på en sikker måte uansett hvilken bank du bruker.

 

 

Unik validering

 

Den omfattende valideringsmotoren og feilloggen gir et høyt nivå av kvalitetssikring, slik at du trygt kan sende betalingene dine til banken og samtidig minimere risikoen for at betalingene mislykkes.
 
Den unike valideringen omfatter både validering av reglene som gjelder for en bestemt betalingstype eller betalingsmetode, men også de reglene som gjelder for hvordan feltene formateres. Med denne svært grundige valideringen unngår du at en betaling mislykkes når den først er sendt til banken.
 

 

Betalingsmetoder

 
En av de grunnleggende funksjonene i Continia Payment Management er Betalingsmetoder, som definerer måten en kreditor kan betales på. Continia vedlikeholder og støtter i dag mer enn 170 betalingsmetoder, og alle betalingsmetodene som tilbys av danske banker støttes.

 


Bankformater

 

For å kunne sende betalinger til banken din må Microsoft Dynamics NAV opprette en fil med betalinger i akkurat det formatet banken krever. Continia Payment Management dekker en lang rekke bankformater.
 

 

 

Unik Payment Reference (UPR)

 

Unique Payment Reference er et konsept som utelukkende er implementert i Continias produkter. Alle betalingsposter får alltid en unik betalingsreferanse (UPR – Unique Payment Reference) når du bruker Continia Payment Management. Betalingsreferansen følger betalingen hele veien gjennom systemet, fra du oppretter en betaling til den mottas igjen på den elektroniske kontoutskriften fra banken hvor posteringen skal avstemmes. UPR sikrer dermed helt automatisk en 100 % utligningsmatch på alle betalingsposter.

 

 

Derfor er Continia Payment Management en god investering for virksomheten din

 

 • Continia Payment Management oppretter et betalingsforslag i utbetalingskladden, slik at fakturaer betales ved forfall, og tar også høyde for og utnytter de parameterne som er valgt under oppsettet av kladden, f.eks. prioriteringsbeløp per konto, samlebetaling per kreditor eller maks beløp per motkonto.

 • Samlebetalinger kan samle sammen flere betalinger til samme kreditor. Det kan blant annet være en fordel i forbindelse med bankens gebyrer på de enkelte betalingene. Samtidig som postene samles sammen, opprettes en melding som dokumenterer til kreditoren hva som er samlet, altså hvilke fakturaer og kreditnotaer betalingen dekker.

 • Kan det lønne seg å utnytte kontantrabatten? For å hjelpe med å beregne rentabiliteten kan det settes opp en intern rentesats per bankkonto. Hvis virksomheten mister mer (eller skal betale mer) i rente ved å trekke på bankkontoen, i motsetning til det den kan tjene ved å betale kreditorene sine og oppnå kontantrabatt, vil modulen automatisk velge om den skal bruke kontantrabattdatoen eller ikke.

 • På alle bankkontoer kan det settes opp prokuraforhold som forteller hvem som kan godkjenne betalingene og eventuelt i hvilken rekkefølge. Historikk og status for hver enkelt betaling i betalingsoversikten indikerer hvor langt i prokuraprosessen betalingen har kommet.

 • Continia Payment Management gir også mulighet for å avstemme bankkontoer helt automatisk. Det krever bare at banken kan levere en kontoutskrift i elektronisk form. Denne kontoutskriften mates inn i Continia Payment Management, som finner tilsvarende bankkontoposter – eller lager forslag hvis der er flere utligningsmuligheter. I tillegg oppretter modulen automatisk forslag til motposter, som f.eks. ikke- bokførte innbetalinger og renter.

 • Har du flere kreditorer som benytter samme betalingsmetode, er det enklere å benytte seg av en Kreditor-betalingsgruppe, hvor du kan definere felles betalingsopplysninger for kreditorer i samme betalingsgruppe. Du trenger ikke å taste inn de samme opplysningene flere ganger, som minimerer behovet for konstant vedlikehold.

 • Når du oppretter en kjøpsordre, kjøpsfaktura eller en linje i kjøpskladden, valideres betalingsopplysningene automatisk, og samtidig sikres det at alle de nødvendige opplysningene stilles til rådighet. Dermed kan eventuelle manglende opplysninger legges til mens du fortsatt sitter med kjøpsbilaget i hånden.

 • Continia Payment Management håndterer dessuten alle typer utenlandske betalinger, herunder håndtering av valutakursavtale med banken samt hvem som skal dekke hvilke omkostninger ved overføring av betalinger til utlandet.

 • Har du behov for å sende meldinger manuelt, kan du velge å varsle kreditorene dine via e-post eller brev. Du kan opprette forskjellige meldingsmaler, f.eks. på forskjellige språk. Hver enkelt mal kan formateres med flettefelter for tekstene på e-posten og på linjene. 

 • Har du registrert virksomheten din for MobilePay Payout, kan du bruke Dynamics NAV og Continia Payment Management til å betale ut tilgodehavender til privatkundene dine direkte via MobilePay.

 • Når en debitor har betalt med et FIK/GIK-kort, kan du mate inn en fil med debitorinnbetalinger i innbetalingskladden, som automatisk legger inn en utlignings-ID via betalingsidentifikasjonen slik at de er klar til bokføring.

 • Når bankene som støttes av Continia Payment Management kommer med nye eller oppdaterte betalingsmetoder, implementerer vi disse i Continia Payment Management og definerer samsvarende valideringsregler. De nye betalingsmetodene og valideringene legges deretter ut på vår nettjeneste.

 

 

Kom i kontakt med oss

 

Interessert i å lære mer om våre produkter? 

 

Send oss en forespørsel via skjemaet under, og vi vil besvare henvendelsen deres. 

 

 

Takk for henvendelsen.

 

Med Vennlig Hilsen

Continia Software

 
 
Skriv inn vist kode